pieczemy chleb dla Mieszkańców Warszawy.

jeśli chcesz pracować z najlepszymi ekspertami od pieczywa - dołącz do naszego zespołu!

aktualne oferty pracy

W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Piekarnie Lubaszka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-259, ul. Szlachecka 45, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest firma Piekarnie Lubaszka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szlacheckiej 45. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

51
LOKALI
160
PRODUKTÓW
500
PRACOWNIKÓW
74
LATA Z WAMI

31.10.2018 r.

OGŁOSZENIE O PODZIALE SPÓŁKI 

Zarząd Spółki PIEKARNIE LUBASZKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 138593, działając na podstawie art. 535 par. 3 K.S.H ogłasza Plan Podziału spółki PIEKARNIE LUBASZKA sp. z o.o., uzgodniony przez Spółkę PIEKARNIE LUBASZKA sp. z o.o. (spółka dzielona) oraz ZATTEL NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. (spółka przejmująca).

PLAN PODZIAŁU

Formularz kontaktowy

Zamówienia

Pon.-pt.: godz. 8:00-16:00
zamowienia@lubaszka.pl

Kadry i Płace

Pon.-pt.: godz. 8:00-16:00
kadry@lubaszka.pl

ogólne: info@lubaszka.pl

NIP: 113-23-87-752
REGON: 015270506 KRS: 0000138593